The colourfully layered works by Dutch artist Thomas Birsak (1988) are the end result of a process of deconstruction and re-composition. By amassing a large collection of elements, he develops a unique world where his images are playfully constructed. Each element is attentively weighed against the other elements in terms of colour, shape and size, and replaced or adjusted in order to achieve a rhythmic and colourful composition.

De kleurrijk gelaagde werken van de Nederlandse kunstenaar Thomas Birsak (1988), zijn het eindresultaat van een proces van deconstrueren en opnieuw samenstellen. Door een grote verzameling aan elementen aan te leggen, ontwikkelt hij een eigen wereld waarin hij spelenderwijs beelden kan opbouwen. Elk element wordt aandachtig in kleur, vorm en grootte gewogen met de andere onderdelen in het werk en eventueel vervangen of bijgeschaafd, om zo tot een ritmisch en kleurrijk geheel te komen.

2014 – Group exhibition: Cinedans Festival, EYE Amsterdam – Amsterdam
2014 – Group exhibition: Close Encounters, Academie galerie – Utrecht
2015 – Group exhibition: EMP.FM: Derde Kerstdag, Spinhuis – Amsterdam
2016 – Publication: Mister Motley, Art & Everyday Life
2016 – Group exhibition: Gogbot Festival, Youngblood Award – Enschede
2017 – Group exhibition: Vincent op Vrijdag, Van Gogh Museum – Amsterdam
2017 – Group exhibition: Spring Propositions, SBK Galerie – Amsterdam
2018 – Solo exhibition: Gemeente Amsterdam, Patty Morgan – Amsterdam
19/20 – Travel, freelance assignments and other enjoyable things