Thomas Birsak

Arnhem, The Netherlands

 

thomasbirsak@gmail.com

 

NL

De kleurrijk gelaagde werken van de Nederlandse kunstenaar Thomas Birsak (1988), zijn het eindresultaat van een proces van deconstrueren en opnieuw samenstellen. Door een grote verzameling aan elementen aan te leggen, ontwikkelt hij een eigen wereld waarin hij spelenderwijs beelden kan opbouwen. Elk element wordt aandachtig in kleur, vorm en grootte gewogen met de andere onderdelen in het werk en eventueel vervangen of bijgeschaafd, om zo tot een ritmisch en kleurrijk geheel te komen.

EN

The colourfully layered works by Dutch artist Thomas Birsak (1988) are the end result of a process of deconstruction and re-composition. By amassing a large collection of elements, he develops a unique world where his images are playfully constructed. Each element is attentively weighed against the other elements in terms of colour, shape and size, and replaced or adjusted in order to achieve a rhythmic and colourful composition.